توضیحات پروژه

به گزارش پایگاه خبری تعاون آنلاین، در راستای کمک به مردمی سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از دهک¬های پائین جامعه و ساماندهی آنان از طریق تشکلهای تعاونی برای انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون و سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه تفاهم نامه مشترک اداره کل ترویج،آموزش و تحقیقات تعاونی ها ” و بنیادراهبری خیریه آلاء در محل مرکز خیر ماندگار امضاء شد.
طبق این سند همکاری طرفین متعهد شدند در راستای تشکیل کارگروههای مشترک آموزشی، پژوهشی و ترویجی ،تبادل محصولات و تولیدات ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی جهت ارتقای سطح آگاهیهای طرفین، همکاری در زمینه ساماندهی مؤسسات خیریه و سمن ها در قالب تعاونی و همکاری در زمینه اجرای رویدادها، سمینارها، وبینارها و کارگاههای آموزشی مشترک برای مخاطبین گروه هدف در راستای تحقق اهداف مشترک اقدامات لزم را انجام دهند
لازم به ذکر است این تفاهم نامه به امضای سید امیرحسین جوزی مدیرکل ترویج و تشکیل تعاونی ها و حجه الاسلام دیانی مدیر