توضیحات پروژه

ه گفته صالحی راد، بانک توسعه تعاون 51 درصد سهام مرکز نوآوری و توسعه تعاون را دارد. وی درباره رابطه بانک توسعه تعاون و منتا گفت: بانک توسعه تعاون با منتا رابطه معنوی دارد؛ یعنی به قول خارجی‌ها ما رابطهٔ parental با بانک داریم. بانک می‌تواند در فضای رابطه تجاری با مرکز نوآوری وارد همکاری شود. ما نیز می‌توانیم بخشی از بار توسعه‌ای بانک را برداریم. از منظر تجاری و اقتصادی، هر هستهٔ نوآوری که ایجاد می‌شود یک مشتری بالقوه برای بانک توسعه تعاون است.

رئیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون اعلام کرد: در حال حاضر در مراکز استانی منتا حدود 100 پروژه نوآور در حوزه تعاونی در حال مدیریت و راهبری است.

مصطفی صالحی راد افزود: در دفتر مرکزی منتا در دو حوزه عملیاتی، اقداماتی را آغاز کرده‌ایم؛ در زنجیره ارزش متعاونانه یا «اقتصاد تعاون بنیان» که از سوی منتا این اصطلاح ابداع شده است، در «زنجیره ارزش تعاون بنیان عسل» را با کمیته امداد و بنیاد علوی تفاهم سه‌جانبه امضا کرده‌ایم و به طور پایلوت در 10 استان کشور کار در حال انجام است.10 مرکز نوآوری استانی این زنجیره را عملیاتی و راهبری می‌کند که خروجی آن 40 هسته تعاون بنیان در قالب 40 تعاونی تشکیل و 2000 نفر در این تعاونی‌ها متشکل شدند.